باقری‌کنی: نظام بین‌الملل دیگر تک قطبی نیست

باقری‌کنی: نظام بین‌الملل دیگر تک قطبی نیست


- به مناسبت گردهم ایی سراسری روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دکتر علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه مقاله ای را تحت عنوان «چشم انداز سیاست خارجی در پرتو نظم جدید جهانی» به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر کرد.
برچسب‌ها:

باقری کنی نظام بین الملل دیگر تک قطبی نیست

به اشتراک بگذارید:

برترین اخبار امروز