دانشگاه‌ تک‌جنسیتی مختص به ایران نیست

دانشگاه‌ تک‌جنسیتی مختص به ایران نیست


- پدیده دانشگاه تک جنسیتی نه تنها در ایران که خارج از مرزهای ایران نیز اتفاق افتاده است. مدرسه عالی دختران که امروزه بانام دانشگاه الزهرا مشهور است، اولین دانشگاه تک جنسیتی ایران است.
برچسب‌ها:

دانشگاه تک جنسیتی مختص ایران نیست

به اشتراک بگذارید:

برترین اخبار امروز